Taalvrijwilligers Taaldorp Brunssum

Taalvrijwilligers Taaldorp Brunssum

We zijn op zoek naar Taalvrijwilligers voor ons Taaldorp ter ondersteuning van een ISK-school voor allochtone leerlingen (12-18 jaar) die hen voorbereidt voor op instroom in het Nederlandse onderwijssysteem.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

De wens om een fysiek taaldorp te organiseren is ontstaan vanuit de behoefte om het onderwijs van spreek- en gespreksvaardigheid op onze school naar een hoger plan te tillen en daarnaast ook burgerschapsvorming steviger op de kaart te zetten. Hiervoor is een samenwerking opgezet tussen SCHUNCK en de ISK-school in Brunssum. De samenwerking zorgt voor een samensmelting tussen twee manieren van kijken naar taal: de taal als functioneel communicatiemiddel enerzijds en de taal als creatieve en culturele uiting anderzijds. Hiermee vormt de verbinding tussen taal, kunst en cultuur de basis voor dit project.  

Een Taaldorp is een nagebootst dorp waarin leerlingen een aantal communicatieve opdrachten moeten uitvoeren in praktijksituaties met reële taalsituaties. Deze situaties worden geënsceneerd door speciaal hiervoor ontwikkelde verhalen in te zetten en scènes/situaties (na) te spelen. 

Het Taaldorp op de ISK in Brunssum fungeert als pilotproject. Er zijn 21 “stations” waar leerlingen op hun eigen niveau gesprekken gaan voeren. Daarna zal het project verfijnd en uitgebreid worden zodat het Taaldorp volgend jaar ter beschikking staat voor diverse scholen en instellingen. Daartoe zal dan gedurende een week ruimte bij SCHUNCK worden ingericht. 

Wat vragen wij van jou? 

  • Het voeren van korte gesprekken op één van de drie taalniveaus (A0-A1-A2)  met de leerlingen. 
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
  • Affiniteit met de allochtone doelgroep. 

Wat bieden wij? 

  • Je helpt allochtone jongeren hun spreekvaardigheid Nederlands te oefenen. 
  • Je verbreedt je horizon. 
  • Je kunt je netwerk uitbreiden. 
  • Je krijgt een lunch aangeboden. 
  • Je krijgt een uitnodiging voor een borreluurtje (rond 14.30 uur). 

Word je enthousiast van deze vacature of wil je meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Hetty van der Velden, coördinator Vrijwilligers Stichting SCHUNCK, via hetty.vander.velden@schunck.nl. Of mail meteen je contactgegevens en een korte motivatie.

Top