• 22 nov 2021
Hoe mediawijs zijn onze jongeren?

Hoe mediawijs zijn onze jongeren?

  • 22 nov 2021
Onze jongere generatie lijkt af en toe wel dag en nacht online actief te zijn. Zelfs op school zijn media en digitale technologieën niet meer weg te denken. Maar zijn zij eigenlijk wel zo mediawijs?

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Je zou denken dat de jeugd helemaal thuis is in de digitale wereld en precies weten hoe ze zich hierin (veilig) moeten bewegen. Toch blijkt uit onderzoek* dat maar 36% van de Nederlandse jongeren tussen de 13 en 18 mediawijs is. Voor SCHUNCK dé aanleiding om een programma te ontwikkelen dat leerlingen al op jonge leeftijd én op een positieve manier wegwijs maakt in ons diverse medialandschap.  

Mediawijs op een positieve en ontdekkende manier 

De programmalijnen die SCHUNCK ontwikkelde rondom mediawijsheid zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep 3 van de basisschool en gaan veel verder dan het aanleren van computervaardigheden of het goed leren zoeken op internet. De leerlingen gaan ook aan de slag met het bewust, actief, kritisch én creatief gebruik maken van verschillende media. Dit ontdekken ze in drie verschillende programmalijnen: 'Identiteit', 'Kritisch kijken' en 'Programmeren & innoveren'.

Wat deze programmalijnen anders maakt, is dat de lessen zijn opgebouwd volgens het didactisch model 'Verhalend ontwerpen'. In een verhalend ontwerp verlopen de leeractiviteiten als een verhaal dat door de leerlingen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of afgemaakt. De leerkracht helpt de leerlingen door het stellen van de juiste vragen, en niet door het uitleggen van de goede antwoorden.   

Iedere leerkracht kan zelf in de klas aan de slag met deze lessen, waarbij SCHUNCK ondersteuning biedt door het aanleveren van het programmaboekje, ondersteunende middelen, de inzet van vak-experts of door een bezoek aan een SCHUNCK Bibliotheek of het SCHUNCK Museum. 

Over de verschillende programmalijnen 

De programmalijn Identiteit gaat hoofdzakelijk over de wijze waarop leerlingen zelf vormgeven aan hun eigen identiteit, hoe ze zichzelf presenteren en de manier waarop ze zich verhouden tot anderen.   

Het doel van de programmalijn Kritisch kijken is om leerlingen beter om te leren gaan met de beeldcultuur waarin ze opgroeien en een kritische houding tegenover mediaboodschappen te ontwikkelen. Wat zie je nu werkelijk? Hoe betrouwbaar is het beeld? En hoe kan ik zelf beeld inzetten om mijn eigen boodschap goed over te laten komen? 

Creëren in plaats van consumeren. Dat is het uitgangspunt van de programmalijn Programmeren & innoveren. De leerlingen leren om (digitale) technologie zelfstandig en creatief toe te passen en verdiepen zich in de vraag hoe technologie gebruikt kan worden bij nieuwe (digitale) ontwikkelingen. 

* De mediawijsheid van jongeren in beeld / Onderzoek naar mediawijsheid onder jongeren van 13 tot 18 jaar - Onderzoek uitgevoerd door Kantar Public (voormalig TNS Nipo) in opdracht van Mediawijzer.net. 

Voor meer informatie, bijvoorbeeld een exemplaar van de programmaboekjes of meer uitleg over het principe Verhalend Ontwerp, kun je contact met ons opnemen via educatie@schunck.nl.

Top