Voor- en vroegschoolse educatie

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Met de VoorleesExpress Heerlen krijgen kinderen met een taalachterstand extra aandacht om hun taal te ontwikkelen.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen krijgt voorlezen extra aandacht. Want (voor)lezen maakt je leuker!

Met de VoorleesExpress Heerlen krijgen kinderen met een taalachterstand extra aandacht om hun taal te ontwikkelen.

Top