Pakket 4: Verdiepen in muziek

Pakket 4: Verdiepen in muziek

Wil je jouw leerlingen écht kennis laten maken met muziekonderwijs? Dan kun je ook naschoolse muzieklessen aanbieden, onder leiding van een professionele muziekdocent van SCHUNCK.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Dankzij muziekonderwijs maken leerlingen kennis met de rol en plaats van muziek in de wereld om hen heen. Ze leren verschillende stijlen en genres kennen en muziek uit andere tijden en culturen. Ze leren wat muziek voor mensen kan betekenen en ontdekken wat het voor henzelf betekent. Muziekonderwijs doet een groot beroep op het concentratie- en luisterend vermogen van kinderen. Ook heeft muziekonderwijs veel invloed op de ontwikkeling van leerlingen. Het herkennen van een ritme draagt bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, wat de basis legt voor abstracte denkprocessen zoals nodig is voor bijvoorbeeld rekenen. En ook taal heeft, net als muziek, een ritme, klanken en een melodie.

Live jam, fotograaf Anne Jannes.jpeg

Muziekpakket 4 - Verdiepingspakket

Binnen het verdiepingspakket kunnen twee sporen gevolgd worden:

  1. De vakdocent muziek fungeert zoals in pakket 2 beschreven: na schooltijd wordt aan de leerlingen één uur per week, gedurende 27 weken, verdieping gegeven van wat onder schooltijd aan bod is gekomen tijdens de muzieklessen. Deze naschoolse lessen worden in samenwerking met een gediplomeerd muziekdocent vanuit SCHUNCK gegeven.
  2. De muziekconsulent van SCHUNCK fungeert zoals in pakket 3 beschreven staat: de muziekconsulent verzorgt naast de deskundigheidsbevordering voor docenten, ook de naschoolse lessen. Dit kan in samenwerking met het muzikale omgevingsveld (HAFA / Koor) en gediplomeerde muziekdocenten vanuit SCHUNCK. De lessencyclus duurt 27 weken.
Top