Pakket 3: Deskundigheidsbevordering van het team

Pakket 3: Deskundigheidsbevordering van het team

Samen met een muziekconsulent van SCHUNCK gaat het schoolteam aan de slag om zelf deskundiger te worden op het gebied van muziekonderwijs.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Dankzij muziekonderwijs maken leerlingen kennis met de rol en plaats van muziek in de wereld om hen heen. Ze leren verschillende stijlen en genres kennen en muziek uit andere tijden en culturen. Ze leren wat muziek voor mensen kan betekenen en ontdekken wat het voor henzelf betekent. Muziekonderwijs doet een groot beroep op het concentratie- en luisterend vermogen van kinderen. Ook heeft muziekonderwijs veel invloed op de ontwikkeling van leerlingen. Het herkennen van een ritme draagt bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, wat de basis legt voor abstracte denkprocessen zoals nodig is voor bijvoorbeeld rekenen. En ook taal heeft, net als muziek, een ritme, klanken en een melodie.

Live jam, fotograaf Anne Jannes.jpeg

Muziekpakket 3

In muziekpakket 3 staat de deskundigheidsbevordering van het docententeam centraal. Samen met een muziekconsulent van SCHUNCK gaan jullie aan de slag om het docententeam kundiger te maken op het gebied van muziekonderwijs.

De muziekconsulent van SCHUNCK geeft 50% van de lessen onder schooltijd (voorbeeldlessen). De andere helft van de lessen wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De muziekconsulent begeleidt deze lessen. Zo komen jullie samen tot het geven van goed muziekonderwijs of kwaliteitsverbetering van de muzieklessen die de docent(en) van de school zelf geven.

Daarnaast is het ook mogelijk om een masterclasses te volgen als deskundigheidsbevordering voor de docenten op instrumentaal of vocaal gebied. Deze masterclass bestaat uit 10 lesblokken van ieder één uur en wordt na schooltijd gegeven door een gediplomeerd muziekdocent van SCHUNCK.

Praktische gegevens

  • Doelgroep: docenten van groep 1 t/m 8
  • Vermogens: creërend, onderzoekend en reflecterend vermogen
  • Duur: afhankelijk van aantal ingekochte uren per week
  • Locatie: school
  • Kosten: afhankelijk van aantal ingekochte uren 

Voor meer informatie over dit pakket kun je contact opnemen met team Educatie, via educatie@schunck.nl.

Top