pakket 2: Muziek op school

pakket 2: Muziek op school

Wil je je leerlingen een brede kennismaking met muziek geven? Dat kan met één van onze professionele muziekdocenten.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Dankzij muziekonderwijs maken leerlingen kennis met de rol en plaats van muziek in de wereld om hen heen. Ze leren verschillende stijlen en genres kennen en muziek uit andere tijden en culturen. Ze leren wat muziek voor mensen kan betekenen en ontdekken wat het voor henzelf betekent. Muziekonderwijs doet een groot beroep op het concentratie- en luisterend vermogen van kinderen. Ook heeft muziekonderwijs veel invloed op de ontwikkeling van leerlingen. Het herkennen van een ritme draagt bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, wat de basis legt voor abstracte denkprocessen zoals nodig is voor bijvoorbeeld rekenen. En ook taal heeft, net als muziek, een ritme, klanken en een melodie.

Abel_LiveJam_Anne Jannes 1.jpg

Muziekpakket 2 - Muziek op school

In muziekpakket 2 staat de brede kennismaking met muziek centraal. Een gediplomeerde vakdocent van SCHUNCK verzorgt de muzieklessen in de klas en laat de leerlingen muziek beleven. Dit gebeurt onder schooltijd.

Dit pakket is speciaal voor scholen die:

  1. muziekonderwijs willen borgen na de deelname aan de deelregeling Impuls Muziekonderwijs
  2. behoefte hebben aan een vakleerkracht muziek om zo te komen tot een kwaliteitsverbetering binnen het vak muziek voor hun leerlingen.

Daarnaast is het mogelijk om na schooltijd, al dan niet in samenwerking met het muzikale omgevingsveld, muzieklessen aan te bieden als verdieping voor de leerlingen die dit interessant vinden. Een naschools traject duurt 27 weken.

Praktische informatie

  • Doelgroep: leerlingen groep 1 t/m 8
  • Vermogens: creërend, onderzoekend en reflecterend vermogen
  • Duur: afhankelijk van aantal ingekochte uren per week
  • Locatie: school
  • Kosten: afhankelijk van het aantal ingekochte uren

Voor meer informatie over dit pakket kun je contact opnemen met team Educatie via educatie@schunck.nl

Top