Kritisch kijken voor de brugklas

Kritisch kijken voor de brugklas

Doorgrond de gedachtegang en bedoeling van makers van beelden. Leerlingen leren om naar beelden te kijken en hier eigen conclusies uit te trekken. Elk beeld (foto, video of kunstwerk) is immers altijd vanuit een bepaald perspectief bedacht, gemaakt en verspreid.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Media zijn overal, en digitale technologie is ook op veel scholen al niet meer weg te denken. Daarom hebben wij drie programmalijnen ontwikkeld waarin we de positieve aspecten die media bieden, stimuleren. Deze drie programma's rondom mediawijsheid gaan veel verder dan het aanleren van computervaardigheden of het goed leren zoeken op internet. We gaan ook aan de slag met het bewust, actief, kritisch én creatief gebruik maken van verschillende media. Dit ontdekken de leerlingen in de drie programmalijnen Identiteit, Kritisch kijken en Programmeren en innoveren.

De lessen, die beschikbaar zijn voor de onderbouw, zijn opgebouwd volgens het didactisch model ‘Verhalend Ontwerpen’. Je kunt als leerkracht zelf in de klas aan de slag gaan met deze lessen, waarbij SCHUNCK ondersteuning biedt door het aanleveren van middelen, de inzet van vakexperts of door het bezoeken van een SCHUNCK Bibliotheek of het SCHUNCK Museum.

Kritisch kijken voor de brugklas

De leerlingen zien een nieuwsbericht waarin ene H.S. de Loper schrijft dat hij de buurt waarin de school staat, wilt slopen. De leerlingen gaan in verzet en maken daarvoor een video waarin ze vertellen waarom hun wijk niet gesloopt mag worden. Ze doen daarvoor onderzoek in hun eigen wijk en worden zich op deze manier bewust van de achterliggende gedachten en de kracht van (digitale) boodschappen.

Hoofddoel

Tijdens dit Verhalend Ontwerp leren de leerlingen dat (digitale) beelden boodschappen bevatten die authentiek en gefabriceerd kunnen zijn. Vervolgens leren ze zelf hoe ze met beeld een boodschap kunnen overbrengen. Ze leren hierdoor kritisch kijken. Wanneer je kritisch kijkt, kun je actief, kritisch en bewust omgaan met beelden om je heen – van kunst en film tot games en virtual reality. Je kunt de bedoelingen, de betekenis en het effect ervan doorzien. Ieder beeld kun je analyseren. Video’s, foto’s, schilderijen, maar bijvoorbeeld ook verkeersborden en bedrijfslogo’s. Allemaal dragen ze betekenissen in zich die we kunnen achterhalen door goed te leren kijken. 

Praktische informatie brugklas

  • Vermogens:  creërend, reflecterend en onderzoekend vermogen
  • Duur: er zijn vijf lessen waarvan één gastles volgen op school
  • Locatie: school
  • Kosten: € 150,-

Reserveer

Reserveer deze activiteit direct voor jouw klas:

Planned Culture - boek nu (klein).png

Meer informatie

Voor meer informatie over deze activiteit kun je contact opnemen met educatiespecialist Eddy Thonon via eddy.thonon@schunck.nl. Voor algemene informatie kun je ook mailen naar educatie@schunck.nl.

Top