Kritisch kijken

Kritisch kijken

Met het programma 'Kritisch kijken' leren leerlingen kritisch te kijken naar (digitale) boodschappen.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Mediawijsheid - kritisch kijken 1.jpg

kritisch kijken

Binnen het programma 'Kritisch kijken' leren de leerlingen dat (digitale) beelden boodschappen bevatten die authentiek en gefabriceerd kunnen zijn.  Vervolgens leren ze hoe ze zelf met beeld een boodschap  kunnen communiceren. Ze leren hiermee kritisch kijken. Wanneer je kritisch kijkt, kun je actief, kritisch en bewust omgaan met beelden om je heen – van kunst en film tot games en virtual reality. Je kunt de bedoelingen, de betekenis en het effect ervan doorzien. Ieder beeld kun je analyseren. Video’s, foto’s, schilderijen, maar bijvoorbeeld ook verkeersborden en bedrijfslogo’s. Allemaal dragen ze betekenissen in zich die we kunnen achterhalen door goed te leren kijken.

Mediawijsheid bij SCHUNCK

Onze ontwikkelaars hebben drie programma's rondom mediawijsheid ontwikkeld die veel verder gaan dan het aanleren van computervaardigheden of het goed leren zoeken op internet. We gaan ook aan de slag met het bewust, actief, kritisch én creatief gebruik maken van verschillende media. Dit ontdekken de leerlingen met de drie programmalijnen 'Identiteit', 'Kritisch kijken' en 'Programmeren & innoveren'.

De lessen, die beschikbaar zijn voor de groepen 3 t/m 8 en de brugklassen van het voorgezet onderwijs, zijn opgebouwd volgens het didactisch model ‘Verhalend ontwerpen’. In een verhalend ontwerp helpt de leerkracht de leerlingen door het stellen van de juiste vragen, in plaats van het uitleggen van de juiste antwoorden.

Je kunt als leerkracht zelf in de klas aan de slag gaan met deze lessen, waarbij SCHUNCK ondersteuning biedt door het aanleveren van middelen en de inzet van vakexperts. Ook een bezoek aan een SCHUNCK Bibliotheek of het SCHUNCK Museum is mogelijk. 

Kritisch kijken voor groep 5 en 6

De leerlingen van de groepen 5 en 6 vinden een pakketje met daarop de tekst: "Als ze dit vinden, dan… " geschreven. In het pakketje zit een reproductie van een werk van kunstenaar Aad de Haas. Aan de hand van een aantal opdrachten proberen de leerlingen de betekenis te  achterhalen, leren ze de basis van kritisch kijken en lossen ze uiteindelijk het mysterie rondom het werk op. Een bezoek aan SCHUNCK Museum maakt deel uit van dit verhalend ontwerp.

Kritisch kijken voor groep 7, 8 en brugklas

De leerlingen zien een nieuwsbericht waarin ene H.S. de Loper schrijft dat hij de buurt waarin de school staat, wil slopen. De leerlingen gaan in verzet en maken daarvoor een video waarin ze vertellen waarom hun wijk niet gesloopt mag worden. Ze doen onderzoek in hun eigen wijk en worden zich op deze manier bewust van de achterliggende gedachten en de kracht van (digitale) boodschappen.

Mediawijsheid - kritisch kijken 2.jpg

Praktische informatie groep 5 en 6

 • Doelgroep: groep 5, 6
 • Vermogens: creërend, reflecterend en onderzoekend vermogen
 • Leergebieden: O1 / R4 / C2 / O1
 • Duur: vijf lessen, waarvan één bezoek aan SCHUNCK en één beeldende gastles op school
 • Locatie: school en SCHUNCK Glaspaleis
 • Kosten: € 150,-

praktische informatie groep 7, 8 en brugklas

 • Doelgroep: groep 7, 8 en onderbouw vo
 • Vermogens: creërend, reflecterend en onderzoekend vermogen
 • Leergebieden: R1 / O7 / C6
 • Duur: vijf lessen, waarvan één gastles 'Vloggen' op school
 • Locatie: school
 • Kosten: € 150,-

Reserveer

Reserveer deze activiteiten direct voor jouw klas: 
Button planned culture DEF (1).png

Meer informatie

Voor meer informatie over deze activiteit kun je contact opnemen met  team Educatie, via educatie@schunck.nl,

Mediawijsheid - kritisch kijken 3.jpg

Top