Identiteit voor de brugklas

Identiteit voor de brugklas

De programmalijn Identiteit gaat over de manier waarop leerlingen hun eigen identiteit zelf vormgeven. Hoe ze zichzelf presenteren en de manier waarop ze zich verhouden tot anderen.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Media zijn overal, en digitale technologie is ook op veel scholen al niet meer weg te denken. Daarom hebben wij drie programmalijnen ontwikkeld waarin we de positieve aspecten die media bieden, stimuleren. Deze drie programma's rondom mediawijsheid gaan veel verder dan het aanleren van computervaardigheden of het goed leren zoeken op internet. We gaan ook aan de slag met het bewust, actief, kritisch én creatief gebruik maken van verschillende media. Dit ontdekken de leerlingen in de drie programmalijnen Identiteit, Kritisch kijken en Programmeren en innoveren.

De lessen, die beschikbaar zijn voor de onderbouw, zijn opgebouwd volgens het didactisch model ‘Verhalend Ontwerpen’.
Je kunt als leerkracht zelf in de klas aan de slag gaan met deze lessen, waarbij SCHUNCK ondersteuning biedt door het aanleveren van middelen en de inzet van vakexperts. Ook een bezoek aan een SCHUNCK Bibliotheek of het SCHUNCK Museum is mogelijk. 

Identiteit voor de onderbouw

In hun eigen ‘podcast’ presenteren de  leerlingen wie ze zijn, blikken ze terug op hun tijd op school en onderzoeken ze wat ze belangrijk vinden om voor zichzelf te bewaren. Stapsgewijs werken zij hun plan uit en leren ze in groepjes samen te werken. Het eindresultaat is een (digitale) tijdscapsule van hun schoolcarrière waarin ze terugblikken op alles wat ze hebben meegemaakt en hebben geleerd. 

Hoofddoel

Hoe leerlingen zich profileren, welke foto’s zij delen en wat ze zeggen, draagt allemaal bij aan de vorming van hun identiteit. Ze maken zelf de keuze hoe ze zichzelf afschilderen. Zo presenteren ze zichzelf, via bijvoorbeeld sociale media, aan de wereld. In dit Verhalend Ontwerp worden leerlingen zich bewust van hun online identiteit en de manier waarop je die vorm kunt geven. Daarnaast is er ook aandacht voor het toepassen van(nieuwe) technieken en het creatieve gebruik van digitaal ‘gereedschap’.

Praktische informatie onderbouw

  • Vermogens: creërend, reflecterend en onderzoekend vermogen
  • Duur: er zijn vijf lessen waarvan één gastles podcasts maken op school
  • Locatie : SCHUNCK en school
  • Kosten: € 250,-

Reserveer

Reserveer deze activiteiten direct voor jouw klas:

Planned Culture - boek nu (klein).png

Meer informatie

Voor meer informatie over deze activiteit kun je contact opnemen met team Educatie via educatie@schunck.nl.

Top