Pit Cultuurwijzer - Cultuureducatie met Kwaliteit

Pit Cultuurwijzer - Cultuureducatie met Kwaliteit

Groeien naar duurzaam cultuuronderwijs in Parkstad.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Cultuuronderwijs met Kwaliteit (CmK) vormt creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Dat is waar Pit Cultuurwijzer, samen met professionals uit het onderwijs en het culturele veld, voor gaat.

Wat is Pit Cultuurwijzer?

Sinds 2017 is SCHUNCK penvoerder voor het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK). Uitgangspunt voor SCHUNCK is om samen met het onderwijs, culturele partners én de politiek te komen tot een duurzame samenwerking op het gebied van cultuureducatie. Het programma Pit Cultuurwijzer is het resultaat van deze samenwerking. Alles komt hierin samen: bij de basis beginnen en als een pit laten uitgroeien. Echter, een groeiend zaadje vraagt om geduld en goede zorg. Daarom begeleidt een team van intermediairs zowel het onderwijs als het culturele veld bij dit groeiproces. 

Voor de regio Parkstad heeft Pit Cultuurwijzer in de periode 2017-2020 invulling gegeven aan deze landelijke regeling, en zal dit voor de periode 2021-2024 wederom doen.  

Jannes-5537.jpg

Het team van Pit Cultuurwijzer 

WAt doet Pit Cultuurwijzer?

Op scholen werken de intermediairs van Pit Cultuurwijzer samen met de schoolteams aan het ontwikkelen van een schooleigen visie op cultuureducatie. Zij krijgen hierbij ondersteuning in de vorm van deskundigheidsbevordering, en ze worden gestimuleerd tot het aangaan van co-creaties met het regionale culturele veld. Door het onderwijs en het culturele veld in een netwerk samen te brengen, wordt kennis en ervaring gedeeld en worden duurzame verbindingen tot stand gebracht. Uiteindelijk wordt de school-eigen visie omgezet in beleid en vervolgens in concrete culturele activiteiten die kinderen helpen om met een open en nieuwsgierige blik de wereld in te stappen. 

Dit alles wordt verduidelijkt in een video:

Op de hoogte blijven?

Meer informatie over Pit Cultuurwijzer kun je vinden op de website www.pitcultuurwijzer.nl. Hier vind je ook alle jaarverslagen terug.

Wil jij altijd als eerst weten waar Pit Cultuurwijzer mee bezig is? Of vind je het gewoon interessant om te weten wat er in Parkstad allemaal gebeurt rondom cultuur en educatie? Volg ons dan nu op Facebook en schrijf je in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@pitcultuurwijzer.nl.

Top