• 22 jun 2023
Tweede editie Taaldorp groot succes

Tweede editie Taaldorp groot succes

  • 22 jun 2023
We blikken terug op een geslaagde tweede editie van Taaldorp.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Op 15, 16 en 17 mei is door SCHUNCK, na het succes van vorig jaar, voor de tweede keer een Nederlands Taaldorp neergezet. Ditmaal in het Glaspaleis, en meteen op een flink grotere schaal.

Zowel de leerlingen van de internationale schakelklas van het Emmacollege in Brunssum, als leerlingen van het Bernardinuscollege hebben deze dagen geoefend met taal in een nagebootst dorp, om zo een nieuwe vreemde taal te oefenen. De leerlingen gingen aan de slag met nagespeelde, maar reële, taalsituaties. Dat leverde informele gesprekken op, op hun eigen niveau, in speciaal hiervoor ontwikkelde verhalen en scènes/situaties in maar liefst 21 ‘stations’.

Internationale schakelklas

De Internationale schakelklas (ISK) is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar. De school bereidt hen voor op de instroom in het Nederlandse onderwijssysteem. Voor de totstandkoming van het Taaldorp project is er een structurele samenwerking ontstaan tussen ISK en SCHUNCK. De samenwerking levert een samensmelting op tussen twee manieren van kijken naar taal: de taal als functioneel communicatiemiddel enerzijds en de taal als creatieve en culturele uiting anderzijds. Hiermee vormt de verbinding tussen taal, kunst en cultuur de basis voor dit project.

SCHUNCK en andere culturele instellingen

Taaldorp is belangrijk om enerzijds ‘spreekdurf’ te oefenen. Het allermoeilijkste van iets nieuws leren, is vaak het durven en doen. Anderzijds is het in gesprek gaan met onbekende mensen goed voor de ontwikkeling van de leerlingen. Bovendien is het belangrijk om te laten zien dat er plekken in de stad zijn waar leerlingen gebruik van kunnen maken, zoals SCHUNCK en andere culturele instellingen.

Anne Jannes-9206s.jpg

150 vrijwilligers

In totaal hebben zo’n 450 leerlingen en 150 taalvrijwilligers aan het project deelgenomen. Voor het vervoer van de leerlingen naar het Glaspaleis zijn onder andere Cultuurbussen ingezet, mogelijk gemaakt door de Gemeente Heerlen. Het merendeel van de vrijwilligers was afkomstig van De Orde van den Prince. Verder zorgden SCHUNCK-vrijwilligers en studenten vanuit de opleiding Fontys Pedagogiek voor ondersteuning.

Anne Jannes-8771s.jpg

Ervaring van een vrijwilliger

Yvonne Knobel is zo’n vrijwilliger. Op de vraag hoe ze Taaldorp heeft ervaren, zegt ze: “Ik heb bijzondere gesprekken gevoerd. Zo mocht ik in het museum met leerlingen in gesprek over de getoonde foto's. Het is zo leerzaam om door de ogen van de ander te kijken, en door hun respons veel inzicht te krijgen over hun achtergronden en culturen. Je leert met dit project niet alleen iets aan de leerlingen over de Nederlandse taal en samenleving, maar als vrijwilliger leer je ook over andere culturen.” Ze vervolgt: “Door het oefenen van dagdagelijkse gesprekjes – op een 'veilige' manier, en in hun eigen tempo – en het ontmoeten van vriendelijke en geduldige mensen, zie je het zelfvertrouwen van de leerlingen groeien.”

Scenariokaarten

Yvonne heeft in het dagelijks leven een bedrijf, Taalminners. Dat ontwikkelt leesbevorderende projecten voor basisscholen en middelbare scholen en adviseert scholen bij leesbevordering. Yvonne hielp niet alleen fysiek mee in het Taaldorp, maar ze ontwikkelde samen met Eefje Goudappel vanuit haar bedrijf ook de scenariokaarten mee. “De kaarten dienen als opstapje/handvat voor een gesprek. Afhankelijk van de respons kun je als vrijwilliger vanuit je eigen ervaring reageren, waardoor het levensechte gesprekken worden. Het is mooi om te ervaren hoeveel mensen zich vrijwillig willen inzetten om onze nieuwkomers in een zo levensecht mogelijk 'dorp' te kunnen laten oefenen met de Nederlandse taal.”

Met alleen maar enthousiaste reacties en al veel belangstelling vanuit nieuwe scholen voor een deelname volgend jaar, kunnen we Taaldorp een succes noemen. We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit project, en kijken nu al uit naar een nieuwe editie.

Sponsoren en vrijwilligers

Gemeente Heerlen, Visit Zuid-Limburg, Bakkerij Voncken, Dental Clinics, Orde van den Prince, Fontys Hogeschool Pedagogiek, SCHUNCK-vrijwilligers

Anne Jannes-8942s.jpg

Document acties

Top