FAQ / Muziek en Dans

FAQ / Muziek en Dans

SCHUNCK Muziek en Dans heeft twee vestigingen. Wil je weten waar je SCHUNCK Muziek en Dans vindt en of we geopend zijn? Kijk dan hier.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Inschrijving

De inschrijving voor een nieuwe leerling duurt minimaal één kalenderjaar. Na afloop van het schooljaar wordt de inschrijving stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd (m.u.v. knipkaarten en kortlopende cursussen). Knipkaarten zijn geldig voor één schooljaar. Openstaande minuten zijn niet overdraagbaar naar het volgende schooljaar. 

Inschrijvingen via een vereniging krijgen 3% of 5% korting. 

Dit kan maximaal twee weken duren. Houdt hierbij rekening met vakanties. Uitzondering voorbehouden m.b.t. bijvoorbeeld COVID-19. De desbetreffende docent neemt contact op met de cursist. 

Je ontvangt een bevestiging via e-mail. Voor groepscursussen is de eerstvolgende les de startdatum. Bij individuele lessen zal de docent contact opnemen om een eerste lesdag af te spreken.

Facturatie/betaling

De facturatie vindt plaats rond de 20ste van de maand. Klanten krijgen één factuur per schooljaar of bij later inschrijven naar rato. 

  • Eenmalige automatische incasso (1 termijn)
  • Automatische incasso in 10 termijnen (of bij later inschrijven het resterende deel hiervan)
  • Factuur (op rekening zelf door klant overmaken binnen 30 dagen)
  • Vooraf betalen via iDeal

Een betaalwijze kan alleen schriftelijk tussen 1 juli en 1 september worden gewijzigd. Alleen als het een fout is van SCHUNCK, kan deze wel gewijzigd worden buiten deze periode. Het desbetreffende 'verzoek tot uitzonderingsregeling' formulier kunt u aanvragen via muziekendans@schunck.nl

Je kunt een wijziging van bankrekeningnummer doorgeven via muziekendans@schunck.nl. Noteer in de mail je oude IBAN-nummer, je nieuwe IBAN-nummer en vanaf welke datum dit in moet gaan. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Voor ouders of verzorgers van kinderen met minimale financiële middelen verwijzen wij je naar Stichting Leergeld Parkstad of naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Leerlingen dien zich zelf in te schrijven middels een inschrijfformulier op onze website. 

Uitschrijving

Als de uitschrijving voldoet aan de Algemene Voorwaarden wordt er een creditnota gemaakt. Deze wordt verrekend met de factuur. Stel de klant heeft het lesgeld voldaan of meer voldaan dan nodig, volgt er een restitutie. Het kan ook zijn dat de klant nog een gedeelte van het lesgeld moet betalen. Dit hangt af van de verrekening van de factuur met de creditnota.

Algemeen

Nee, tijdens schoolvrije dagen zijn er geen lessen.

COVID-19

De berekeningen zullen plaatsvinden in de zomerperiode, ná het einde van het schooljaar. Als u in aanmerking komt voor een creditnota, zult u deze begin augustus ontvangen. Eventuele restitutie zal medio augustus worden uitbetaald.

We hanteren een rekenformule: (het factuurbedrag / 39 lesweken (of naar rato)) * het aantal gemiste lessen. We hanteren 35 van de 39 gegarandeerde lesweken (of naar rato). De creditnota wordt eerst verrekend met eventuele openstaande posten voordat er restitutie plaatsvindt. Het bedrag zal teruggestort worden op het bij ons bekende IBAN-nummer.

Top