Hoe werkt het Kijkdepot bij SCHUNCK?

Hoe werkt het Kijkdepot bij SCHUNCK?

Het nieuwe Kijkdepot biedt niet alleen meer ruimte voor de kunstcollectie, maar zorgt vooral ook voor structurele toegankelijkheid van de collectie voor de gemeenschap. Want deze ruimte is straks voor iedereen vrij toegankelijk.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Om de verscheidenheid aan collectiewerken van SCHUNCK te tonen, wordt er een constant wisselende selectie gepresenteerd op de rekken van de eerste rijen van het depot. Hierbij wordt onder meer aangesloten bij lopende tentoonstellingen in SCHUNCK en/of de actualiteit. De overdekte patio biedt als verrijking van het museum een mooie kans om bijzondere driedimensionale werken tentoon te stellen, bijvoorbeeld als onderdeel (uitbreiding) van tentoonstellingen of als presentatiewijze van werk van kunstenaars.

Hoe werkt ons Kijkdepot?

Wat nu nog drie muzieklokalen op de -1 van SCHUNCK Muziek & Dans zijn, zijn dadelijk drie museaal geconditioneerde ruimtes, geschikt voor opslag en presentatie. Er wordt doorlopend een wisselende selectie uit de SCHUNCK collectie aan de hand van een interactief in- en uitschuifbaar systeem gepresenteerd. Met ruimte voor dertig tot zestig collectiestukken per presentatie wordt er regelmatig een nieuw verhaal verteld, al dan niet aansluitend bij actuele kwesties of lopende tentoonstellingen. 

In elk van de drie ruimtes staan drie wanden, die een voor een met een druk op de knop tevoorschijn kunnen worden getoverd. De elektrisch verschuifbare wanden met kunstwerken kunnen zo op basis van willekeur worden bekeken, maar ook volgens het gewenste ritme dat wordt aangegeven op de schermen. Op deze manier kan er ook thematisch worden gewerkt, met bijvoorbeeld een eerste wand op basis van kleur, een twee op basis van onderwerp en een derde op kunstenaar. Door deze wand- en schuifconstructie en het bijbehorende interactieve aspect kunnen bezoekers drie keer zoveel werken in een ruimte bewonderen als in een traditionele setting. Belangrijker nog: bezoekers kunnen op laagdrempelige en aantrekkelijke wijze het resultaat van zeventig jaar verzamelen in Heerlen bewonderen, geheel interactief en gratis. 

Top