Collectie moderne en hedendaagse kunst
Collectietentoonstelling Smoke and Mirrors 2021

Collectie moderne en hedendaagse kunst

De oudste verzameling eigentijdse kunst in Limburg vind je bij SCHUNCK. In lijn met de kenmerken van de stad Heerlen – vernieuwend, ondernemend en grensverleggend – is er sinds de oprichting van de collectie in de jaren vijftig ononderbroken aandacht voor actuele kunsten en nieuw talent.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Collectie Nederlandse schilderkunst na 1950

In navolging van Willem Sandberg (directeur van het Stedelijk Museum van 1945 tot 1963) en zijn beleid voor het Stedelijk Museum Amsterdam legde de gemeente Heerlen onder leiding van burgemeester Van Grunsven en kabinetschef Defesche met aankopen van schilderijen van de CoBrA-groep en gelijkgezinden de basis voor de huidige kunstcollectie van SCHUNCK Museum in Heerlen. In de jaren zestig en zeventig werd de schilderkunst overschaduwd door de toenmalige avant-garde die in de overtuiging dat het schilderij een achterhaald medium was, experimenteerde met alternatieve media.

In de jaren tachtig beleefde de schilderkunst een opleving. Voorschriften en conventies met betrekking tot onderwerpen, beeldmiddelen en stijl vielen weg. Deze vrijheid blijkt ook uit de wijze waarop de collectie schilderkunst zich in de jaren tachtig en negentig verder heeft ontwikkeld. Ook was er aandacht voor kunstenaars uit de regio. Tien jaar geleden is een inhaalslag gemaakt in de richting van de doorlopende, historische lijnen van de collectie. In 2014 is besloten om met eenzelfde beweging op de jongste generatie Nederlandse schilders in te zetten.

Bekijk de online collectie (coming soon)

Top