Aad de Haas, opening Tegendraads - 100 jaar Aad de Haas, 2020. Foto: Dani Silvia

Collectie Aad de Haas

De collectie Aad de Haas bevat meer dan 300 werken (schilderijen, tekeningen, monotypen en grafiek) van Aad de Haas (1920 - 1972).

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

In 1994 en 1995 kocht de Stadsgalerij (later SCHUNCK Museum) een belangrijk deel van de artistieke nalatenschap van Aad De Haas aan.

Werk van de kunstenaar is terug te vinden in verschillende museale collecties en in diverse privécollecties verspreid over Nederland. De grootste collectie Aad de Haas is te vinden in de SCHUNCK Collectie in Heerlen. De eigenzinnige schilder en graficus Aad de Haas (1920 Rotterdam – Schaesberg 1972) speelde in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een geheel eigen rol in het Limburgse kunstklimaat.

Bekijk de Aad de Haas collectie online 

Onderdeel van Collectie Limburgse Modernen

De collectie Aad de Haas van SCHUNCK Museum geeft een representatief overzicht van zijn oeuvre en is in de huidige vorm vrij compleet. Vanwege de volledigheid van de deelcollectie richt SCHUNCK zich nu vooral op onderzoek en ontsluiting. Het museum blijft echter alert op mogelijkheden om de collectie De Haas uit te breiden, maar dan met bijzonder kritisch oog en speciale aandacht voor met name vroeg werk, of bijzondere werken uit de latere perioden. Deze collectie maakt deel uit van de, in samenwerking met de Limburgse Musea tot stand gekomen, collectie Limburgse Modernen.

Aad de Haas: werk en leven

De Haas’ leven en zijn omvangrijke oeuvre zijn van grote waarde; voor Limburg én voor Nederland. Zijn werk werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers als ‘entartet’ bestempeld en hij belandde in de gevangenis. In 1944 wist hij met zijn vrouw Nel naar Zuid-Limburg te vluchten, waar hij de rest van zijn leven bleef wonen en werken als bewogen en maatschappelijk betrokken kunstenaar. Hij is vooral bekend van zijn religieus getinte werk. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog speelde hij een geheel eigen rol in het Limburgse kunstklimaat. Hij wees trendgevoelige ontwikkelingen resoluut af en bleef werken in een zeer bijzonder en persoonlijk oeuvre in een figuratieve, expressionistische traditie. Bij de Haas was deze eigenwijsheid geen stilistische kwestie. Hij wordt gekenmerkt door een absolute versmelting van zijn leven en werk en door een niet aflatende productie: hij kon niet anders dan ‘mooie dingen’ maken, geheel voor zijn ‘eigen gein’. De Haas was in zijn werkhouding en leven altijd een tikkeltje tegendraads; activisme en autonomie gingen bij hem hand in hand.

Portret Aad in atelier. Foto Collectie erven De Haas.jpg

Portret Aad de Haas in atelier, foto erven De Haas

Aad de Haas overleed op 51-jarige leeftijd en liet een groot oeuvre na van werken in verschillende technieken en stijlen, die herkenbaar zijn unieke beeldtaal en de voor hem belangrijke universele thema’s weerspiegelen. Religie, lijden, macht, verleiding en erotiek zijn terugkerende thema’s in zijn werk, die dikwijls verweven worden met ervaringen uit zijn persoonlijke leven. Het werk van De Haas houdt de samenleving als het ware een spiegel voor: uit zijn kunst spreekt een geweten.

Bekijk de Aad de Haas collectie online

Document acties

Top