Curator voor één keer 2020

Curator voor één keer 2020

Wat kan een kunstwerk voor je betekenen? En welk werk zou je laten zien in een tentoonstelling als je de rol van curator mocht vervullen? Met deze vraag in het achterhoofd doken bewoners van Parc Imstenrade in verschillende sessies in de gemeentelijke collectie SCHUNCK.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

het idee

Het idee ontstond enerzijds vanuit de wens van de bewoners van seniorencomplex Parc Imstenrade om meer betrokken te zijn bij de gemeentelijke collectie SCHUNCK en anderzijds vanuit het uitgangspunt van SCHUNCK om het maatschappelijk belang van de kunstcollectie te versterken. Om de collectiewerken dichter bij het publiek te brengen, zodat de mensen van wie deze collectie is – de gemeentelijke collectie is immers in beginsel van alle Heerlenaren! – ook de kans krijgen om de kunstwerken te leren kennen. ​

SCHUNCK_25-11-2019_Parc_Imstenrade_04_LR.jpeg

het proces

Tijdens een vijftal bijeenkomsten cureerden twaalf bewoners een eigen tentoonstelling. Ze maakten een selectie uit honderden kunstwerken die de gemeentelijke collectie SCHUNCK rijk is. De selectie werd in onderling overleg gemaakt. Soms vanwege dat een bepaald werk dat de groep aansprak, of vanwege het verhaal dat erachter te vertellen valt. Af en toe kwam een keuze voort uit nostalgie of herkenning en soms vanuit het feit dat een bepaald werk juist voor hevige discussie zorgt. Alle werken samen geven daarmee niet alleen een mooi beeld van de collectie, maar zeker ook een afspiegeling van de groep. In al haar diversiteit en gemeenschappelijkheid. ​

Het resultaat

Het resultaat is een door de bewoners gecureerde collectiepresentatie bij De Vondst (museumzaal, voormalig Stadsgalerij Heerlen). 

Top