Parkstad Limburg supplement bij S&ro 2005

Parkstad Limburg supplement bij S&ro 2005

Parkstad Limburg, de voormalige mijnregio in Zuid-Limburg, is een ruimtelijke lappendeken. Een stedelijk gebied met veel verschillende kernen gescheiden door een netwerk van groene ruimtes en voormalige industriecomplexen die tot woonwijk of bedrijventerrein zijn getransformeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

De publicatie

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het (voormalige) Vitruvianum, Centrum voor Architectuur in de Euregio Maas-Rijn te Heerlen en verschijnt als supplement bij S&RO 3/2005. De publicatie vormt de afsluiting van de manifestatie ’Ontwerpen aan Parkstad Limburg’, georganiseerd door het Vitruvianum, Centrum voor Architectuur in de Euregio Maas-Rijn in samenwerking met het Nirov, die naast het injecteren van inspirerende voorbeelden, inzichten, plannen en gedachten, als doel had een eye-opener en inspiratiebron te zijn voor de verdere ontwikkelingen in deze regio en het op te stellen regionaal structuurplan

Publicatie Architectuur Parkstad Limburg bij S&ro 2005 2.jpg

Download

Bekijk hier de volledige publicatie: supplement Parkstad Limburg bij S&ro

Top