Modernisme in Parkstad Limburg

Modernisme in Parkstad Limburg

Deze SCHUNCK publicatie toont, aan de hand van 60 geselecteerde gebouwen, de indrukwekkende, modernistische erfenis van Parkstad Limburg. Een aantal van de gekozen objecten was reeds in het kader van de ‘Mies & De erfenis van het modernisme’ tentoonstelling in het voorjaar 2016 in SCHUNCK te zien.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Sommige van deze bouwwerken staan op de monumentenlijst, enkelen (zoals de koeltorens van de mijnindustrie) zijn reeds gesloopt. Verder worden enige stedenbouwkundige ontwikkelingen van Heerlen als moderne stad aangestipt.

Het boekwerk bestrijkt globaal de periode 1920-1965 waarbij de invloed van moderne architectuur duidelijk merkbaar is.

Door de opkomst van de mijnindustrie en de sterke economische expansie tussen 1900 en 1930, is de bouwproductie in de mijnstreek explosief hoog geweest. Men zocht hierbij aansluiting bij internationale architectuurstijlen die nieuwe ideeën op het gebied van volkshuisvesting en stedenbouw propageerden, zoals de scheiding van wonen, werken, verkeer en recreatie.
Hoewel de progressieve beweging van het functionalisme met haar opvallend strakke en flitsende gebouwen soms te vooruitstrevend en kil gevonden werd, ontwikkelt de toekomstige architectuur en stedenbouw zich hier nog steeds op voort.

Maar de erfenis van deze bloeitijd veroudert snel. Vele gebouwen moeten dringend in stand gehouden of compleet gerenoveerd worden, willen ze niet in verval raken. Zij zijn aan een nieuwe levensfase en soms ook een nieuwe bestemming toe.

Middels deze rijk geïllustreerde publicatie wil SCHUNCK een nieuwe Achtsamkeit creëren die deze rijke erfenis verdient. Een erfenis die Heerlen en de Parkstad regio een identiteit geeft; weliswaar niet makkelijk te behouden en te renoveren, maar wel uitdagend. We willen deze erfenis graag koesteren en ervoor zorgen dat het niet uit het stadsbeeld verdwijnt. Daarmee geven we volgende generaties de kans, aan de hand van deze authentieke getuigen, kennis te nemen van onze cultuurgeschiedenis.

Modernisme in Parkstad kaft.jpg

Fotografie: Klaus Tummers
Teksten: Ton van Mastrigt en Sander van Daal
ISBN 978-90-74106-46-7

Verkoopprijs: € 24,95

Top