Over

Over

Om bij te dragen aan een duurzamere wereld moeten ook steden transformaties ondergaan. Er is vaak te weinig groen en de focus op klimaatgeoriënteerd bouwen is nog gering. Een vrij eenvoudige manier om dit te verbeteren is het beter benutten van daken.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Daken bieden een groter potentieel dan alleen het beschermen tegen de natuurlijke elementen. Architecten, kunstenaars en bewoners over de hele wereld laten dit maar al te vaak zien aan de hand van gebruiksvriendelijke, innovatieve, klimaatgeoriënteerd ontwerpen of ingebruikname van daken. Laat je inspireren!

EEN NIEUW PERSPECTIEF OP DE STAD

Klimaatverandering is momenteel de grootste uitdaging voor ons als bewoners van deze aarde. Veel mensen zien wellicht al langer de noodzaak om anders met onze leefomgeving om te gaan, maar nu is het echt tijd voor actie. Hernieuwbare energiebronnen en elektromobiliteit zijn oplossingen voor de toekomst. Tegelijkertijd moet de aanpak maar van ontbossing, vervuiling van zee en lucht en het verlies van biodiversiteit de hoogste prioriteit op onze agenda’s krijgen.

Voor steden is hierin ook een belangrijke rol weggelegd. In de meesten steden is er veel te weinig groen en is de focus op klimaatgeoriënteerd bouwen gering. Daarbij worden reeds aanwezige resources vaak niet gezien en dus ook niet benut. Daken vormen hier een goed voorbeeld van. Met name de platte, grijze daken waarvan een stad als Heerlen er best veel van heeft.

Toen SCHUNCK in 2018 the Heerlen Rooftop Project introduceerde, was één specifiek droombeeld onze motivatie: het stedelijke dakenlandschap duurzaam te veranderen: het transformeren van grijze betonnen daken tot groene recreatie- en ontmoetingsplekken. Plekken waar voedsel wordt geproduceerd, biodiversiteit gestimuleerd en waar natuurlijke energie en regenwater slim gebruikt worden. Plekken die een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving en onze sociale gemeenschap. Heerlen als toekomstbestendige stad – dat is ons droombeeld! Daar kunnen de daken zeker een bijdrage aan leveren.

Rooftop Heerlen is geen eenmalig festival of initiatief; het is een proces van meerdere jaren. SCHUNCK is geen ‘eigenaar’ van het project, maar speelt de rol van procesaanjager, coördinator en verbinder. Begin 2018 is gestart met het concretiseren van het idee en het onderzoeken van de uitvoerbaarheid van verschillende plannen. 2019 stond in het teken van een internationale ideeënprijsvraag waarvoor 53 jonge ontwerpbureaus uit elf landen hun ideeën hebben ingediend. In 2022 is het eerste Heerlen Rooftop Project van start gegaan.

Heerlen Rooftop Project.jpg

Het hoofddoel van dit project is om bewustzijn te creëren en pandeigenaren, bestuurders en bewoners te attenderen op de onbenutte potentie van de Heerlense daken. Het is voor nu nog een droom. Help mee om ons doel te bereiken en de grijze, platte daken van Heerlen tot een schitterend groen en duurzaam dakenlandschap te transformeren!

Top