The Heerlen Rooftop Project Fase 1 - Uit je dak

The Heerlen Rooftop Project Fase 1 - Uit je dak

In 2019 initieerde SCHUNCK een internationale ideeënprijsvraag voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en designers in het kader van the Heerlen Rooftop Project.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

De reacties op de prijsvraag waren uitermate bijzonder en inspirerend: er kwamen 53 inzendingen binnen uit elf landen, met een breed en schitterend palet aan thema’s. Van klimaat, biodiversiteit, re-use & recycling, ondernemerschap, urban farming en urban gardening tot alternatieve energieën en reductie van de gebouwde materie.

De prijsvraag bestond uit twee delen. In het eerste gedeelte werd aan de ontwerpers gevraagd om een masterplan te ontwikkelen voor zeven gekozen daken rondom SCHUNCK in het centrum van Heerlen. De opgave was het tot nu toe onbenutte potentieel van de grijze daken gebruiken voor een duurzamere, klimaat-georiënteerde inrichting van de leefomgeving. Omdat daken daarnaast speciale locaties zijn, die een nieuw perspectief op de stad kunnen bieden, werd als voorwaarde gesteld dat de daken zich procesmatig zouden kunnen ontwikkelen van een tijdelijke proefinrichting (festival) tot een duurzame transformatie.

drie winnaars

In november 2019 heeft een internationale jury, bestaande uit vakdeskundigen en zakelijke belanghebbenden (adviseurs) uit de regio, tien deelnemers uit het veld van de 53 ingezonden projecten gekozen voor een verdiepingsslag. De tien geselecteerde bureaus hebben telkens een persoonlijke opdracht meegekregen en een vergoedingsbijdrage voor het tweede gedeelte van de prijsvraag. Medio januari 2020 werd het onderzoek afgerond met een tweede jurymoment en de selectie van de drie winnaars. Elk winnend ontwerp werd met €10.000,- bekroond.

Bekijk het interview met de drie winnaars hier:

De ontwerpen dienen als inspiratiebron voor zowel het festival alsook voor een langdurig perspectief en verbeelden op indrukwekkende manier welk potentieel in de nog onbenutte daken ligt!

Bekijk hier alle deelnemers

Jury
Peter Veenstra/Lola Landscape Architects
Robert Thiemann/Frame Magazine
Cédric Libert/CIVA – Stichting voor Architectuur
Studio Frank Havermans
Sonja Beeck/Chezweitz Szenografie

Document acties

Top