Huisregels bij SCHUNCK

Huisregels bij SCHUNCK

Om een bezoek aan SCHUNCK voor iedereen plezierig te maken én houden gelden er een aantal huisregels.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren
 1. Aanwijzingen van medewerkers moeten te allen tijde worden opgevolgd.
  Medewerkers van SCHUNCK zijn bevoegd om naar de reden van je aanwezigheid te vragen, aanwijzingen te geven en je indien nodig uit het gebouw verwijderen.

 2. Hinderlijk gedrag, verbaal geweld en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
  Onbehoorlijk gedrag ten opzichte van medewerkers en (andere) bezoekers van SCHUNCK wordt niet getolereerd. Dit betreft ook gedrag dat door anderen als storend of provocerend kan worden ervaren. De toezichthouders c.q. medewerkers zijn bevoegd om je na waarschuwing de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

 3. Bij vernieling of diefstal schakelen wij de politie in.
  Vernieling of diefstal van eigendommen van SCHUNCK of die van de (andere) bezoekers is strafbaar. De ontstane schade zal worden verhaald op de veroorzaker. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Het is verboden om boeken en andere materialen ongeregistreerd mee te nemen. In het kader van de algemene veiligheid kan een bezoeker bij twijfel worden verzocht mee te werken aan een fouillering en/of inzage te verschaffen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.

 4. Laat je eigendommen niet onbeheerd achter.
  SCHUNCK is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers.

 5. Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten.
  Met uitzondering van geleidehonden en andere hulphonden.

 6. Roken, alcohol- en druggebruik zijn niet toegestaan, evenals het handelen in goederen van welke aard dan ook.

 7. Er is cameratoezicht.
  Op verschillende plaatsen wordt gericht cameratoezicht gehouden, waarvan de beelden worden geregistreerd en voor een beperkte periode opgeslagen.

 8. Er zijn regels voor internetgebruik.
  Internetgebruik in SCHUNCK is gebonden aan regels. Deze regels kun je na het inloggen op een SCHUNCK internetcomputer lezen of opvragen bij de balie.

 9. Eten en drinken.
  In museum- en presentatieruimtes mogen geen etenswaren of dranken worden genuttigd. In andere ruimtes mogen wel
  etenswaren en dranken worden genuttigd, behalve warme maaltijden.

 10. Gevaarlijke voorwerpen of stoffen.
  Door een medewerker van SCHUNCK als zodanig beoordeelde gevaarlijke voorwerpen of stoffen zijn niet toegestaan en mogen niet worden meegenomen in de gebouwen van SCHUNCK.

 11. Regels voor de museum- en presentatieruimtes.
  Het is niet toegestaan om tentoongestelde (kunst)objecten aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders/docenten/begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n). Kleine kinderen moeten aan de hand worden gehouden of in een buggy worden vervoerd. Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de museumruimte betreden.

  In de tentoonstellingsruimtes mogen alleen foto’s voor eigen gebruik worden gemaakt. Het gebruik van flitslicht, selfiesticks en statieven is niet toegestaan. Als het formaat van je camera een gevaar oplevert voor de objecten of het bezoek van anderen belemmert, kan gevraagd worden om je camera op te bergen.

 12. Je kunt gebruik maken van lockers voor je eigendommen.
  Het gebruik van onze lockers is op eigen risico. SCHUNCK is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of vermissing van je eigendommen. Wij openen de lockers aan het einde van iedere dag. Eventueel achtergebleven spullen worden maximaal een week opgeslagen en daarna overgedragen aan de gemeente Heerlen als gevonden voorwerpen. Het is niet toegestaan om verboden middelen in de lockers kluisjes op te slaan. Wanneer wij verboden middelen aantreffen zullen we dit melden bij de politie en deze aan hen overdragen.

 13. Wij kunnen een gebouwverbod opleggen.
  Bij wangedrag kan een gebouwverbod worden opgelegd. Je hebt dan geen toegang meer tot onze gebouwen. Het gebouwverbod wordt zo nodig afgedwongen door inschakeling van de politie. Daarnaast zal er afhankelijk van de strafbaarheid van het wangedrag aangifte worden gedaan bij de politie.

 14. Publicitaire doeleinden.
  SCHUNCK maakt voor publicitaire doeleinden veelvuldig foto- en filmbeelden van activiteiten en evenementen. Het kan voorkomen dat je wordt/ bent gefotografeerd maar dit niet op prijs stelt. Gelieve dit aan ons te melden zodat wij hier rekening mee houden.
Top