• 02 sep 2021
Met leesplezier taalachterstanden op het mbo aanpakken

Met leesplezier taalachterstanden op het mbo aanpakken

  • 02 sep 2021
VISTA college en SCHUNCK pionieren met een nieuwe aanpak. Lezen als vak op een mbo-college. Je zou denken dat dit geen taak meer is voor het beroepsonderwijs, maar de werkelijkheid is anders. Op het VISTA college in Heerlen starten de studenten vanaf het nieuwe schooljaar twee maal per week met 30 minuten lezen.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

VISTA leest! is de titel van het project dat VISTA college in samenwerking met SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen is gestart ter bevordering van het leesplezier en taalvaardigheid van mbo-studenten. In dit pilot-project, dat een succesvolle start-up opvolgt, wordt lezen als vak aangeboden aan studenten. In september 2021 starten zeventien klassen (zo’n 350 eerstejaars studenten) met structureel lezen in de klas; twee maal per week 30 minuten. Bij succes is er een uitbreiding mogelijk tot aan de ruim 15.000 studenten die het totale VISTA college telt.

Uniek aan dit project is dat VISTA college en SCHUNCK het vak Lezen in het mbo-curriculum introduceren én een docent én een leesconsulent aan de studenten toewijzen. Zij ondersteunen in de vorm van het aanleggen van een bibliotheek vol leesmateriaal dat aansluit bij de interessegebieden van de studenten. Daarmee voegt VISTA college zich als eerste Limburgs college bij een klein gezelschap aan pioniers op dit vlak.

“Met een of twee keer per week een half uur vrij lezen, willen we mbo’ers aan het lezen krijgen. Hoewel de studenten aanvankelijk zeiden: ‘Moet dit echt?’, hoor ik achteraf dat ze het toch best fijn vinden. Het wordt inmiddels normaal dat er aan het begin van de les gelezen wordt. De dag rustig beginnen met een boek bevalt de studenten wel. Dat is zo leuk om te horen. Ik had eigenlijk weerstand bij de studenten verwacht,” vertelt Esther Hendriks, docente en projectleider van VISTA college. “Door in te zetten op het ontwikkelen van een structureel taal- en leesbeleid, vrij lezen volgens het lesrooster en het stimuleren van vrijetijdslezen bereiken we een positief effect op vele facetten van taalontwikkeling. Tevens stimuleren we hierdoor de leesmotivatie en de literaire competentie van 16+ studenten.”

“Primair doel van dit project is het bevorderen van leesplezier. Secundair willen we via de promotie van lezen op school, op de lange termijn een verbeterde taalvaardigheid bereiken,” vertelt Veerle Dremmen, leesconsulente van SCHUNCK. “Dat doen we door twee vaste momenten per week in te plannen waarop er gelezen wordt. Daarnaast organiseren we door het jaar heen enkele aansprekende activiteiten rondom lezen, bijvoorbeeld met behulp van een BN’er als taalcoach.”

VISTA leest! wordt mede mogelijk gemaakt met steun vanuit het programma de Bibliotheek op school in het mbo van Stichting Lezen. De Bibliotheek op school slaat samen met onderwijs, Bibliotheek en gemeente de handen ineen en stimuleert jongeren meer te lezen door dagelijks aandacht voor lezen en leesplezier op school én thuis. Meer lezen, is beter in taal.

Over VISTA college

VISTA college is dé opleider van het Zuiden met meer dan 14 locaties in Zuid-Limburg. Onze opleidingen en cursussen bieden jongeren en volwassenen toekomstperspectief. Meer dan 14.000 studenten en 3.000 cursisten weten ons dagelijks te vinden en ruim 1500 collega’s werken met hart en ziel in onze organisatie. De arbeidsmarkt schreeuwt om gekwalificeerde vakmensen. Medewerkers die weten waar ze het over hebben en die van aanpakken weten. Werknemers die toekomstgericht zijn en die verandering zien als onderdeel van ontwikkeling en innovatie. Met dat beeld voor ogen leiden wij gemotiveerde mensen op. Ons gevarieerde opleidingsaanbod stemmen we af op de vraag in de markt en de ontwikkelingen en mogelijkheden in de Limburgse regio. We onderhouden dan ook intensief contact met het bedrijfsleven. Zijn alert op trends en kansen. En staan open voor sterke netwerken en inspirerende samenwerkingen. Wij geloven in die wisselwerking. Niet alleen met bedrijven, maar ook met lokale overheden, andere onderwijsinstellingen en uiteraard onze studenten. Samen ontwikkelen wij Limburgse Krachten voor morgen!

Over SCHUNCK

Het SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen is een culturele instelling met een museum voor hedendaagse beeldende kunst en architectuur, een bibliotheek en een muziek- en dansschool. SCHUNCK Bibliotheek verbreedt je blik en inspireert een leven lang te lezen & leren. SCHUNCK Bibliotheek biedt informatie en kennis via de collectie, digitale bronnen, educatieve programma’s én door het ondersteunen van ontmoetingen tussen mensen. Op die manier worden verhalen, kennis en mensen met elkaar verbonden. Vanuit deze rol spant SCHUNCK Bibliotheek zich veelvuldig in voor taal- en leesbevordering in Heerlen. Taal is de sleutel om vragen te kunnen stellen, de dialoog aan te gaan en kennis te delen, om zo deel te kunnen nemen aan een vaardige samenleving.

Top