Digitaal

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

Bij Klik en Tik leer je typen, klikken, e-mailen en bestanden downloaden. Ook krijg je uitleg over programma’s waarmee ...

Omgaan met het gebruik van digitale overheidsdiensten. Leer tijdens de cursus alles over DigiD, MijnOverheid, werk.nl, ...

Wil je beter leren lezen, schrijven of rekenen? Of extra hulp bij het oefenen voor je inburgerings-examen? Maar doe je ...

Omgaan met het gebruik van digitale overheidsdiensten. Leer tijdens de cursus alles over DigiD, MijnOverheid, werk.nl, ...

Top