Leeskring Klifi: Nederlandse klimaatliteratuur

Leeskring Klifi: Nederlandse klimaatliteratuur

Onder leiding van Lizet Duyvendak in gesprek over Nederlandse auteurs van klimaatliteratuur.
  • Waar SCHUNCK Bibliotheek Glaspaleis

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Meer info

Accepteren

De media staat er vol mee, de klimaatcrisis. Van de opwarming van de aarde tot de discussie rondom de stikstofproblematiek. De klimaatdiscussie zorgt ook mede voor steeds meer polarisatie in Nederland. In de literatuur wordt er steeds meer aandacht gegeven aan het klimaat. Ook in de Nederlandse literatuur is dit thema volop aanwezig.

In samenwerking met de HOVO organiseert SCHUNCK Bibliotheek de leeskring Klifi: Nederlandse klimaatliteratuur, onder leiding van, Lizet Duyvendak, met als thema het klimaat.
In deze leeskring wordt o.a. aandacht besteed aan wat de literatuur kan betekenen in de discussie over de klimaatproblematiek. Is literatuur een geschikt medium om over actuele problemen te schrijven en hoe moet dat dan? In hun romans doen Renate Dorrestein, Adriaan van Dis en Ellen de Bruin op verschillende manieren een poging om hun lezers bij klimaatvragen te betrekken.

Cursisten lezen thuis de te bespreken literatuur (drie romans). Deze worden daarna in de groep gezamenlijk besproken aan de hand van de vragen die de docent (en de cursisten) stelt/stellen.

De romans die tijdens deze leeskring besproken worden zijn:

Lizet Duyvendak

Lizet Duyvendak werkte als docent letterkunde aan de Open Universiteit. Daarnaast verzorgt ze al sinds jaren cursussen over Nederlandse literatuur voor HOVO-Limburg. Ze promoveerde op een onderzoek naar het Damesleesmuseum en deed onderzoek naar hedendaagse leesclubs. Daarnaast is ze geïnteresseerd in de sociale functie van poëzie: stadsdichters, de Dichters des Vaderlands.

praktische informatie

  • Data: 4 en 18 n0vember en 2 december
  • Tijd: 19:00 - 21:00 uur
  • Locatie: Bibliotheek Glaspaleis
  • Kosten voor drie bijeenkomsten: € 30,- incl. koffie en thee

Meld je aan

Top